Društva

Domača stran: http://www.arhivsko-drustvo.si/index.htm

Naslov: Zvezdarska 1, 000 Ljubljana

Kontakt: Tel.: 01/24 14 278 Faks: 01/24 14 269 e-pošta: arhivskodrustvoslovenije@gmail.com

Domača stran: http://www.zzds.si/

Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Kontakt: tel: +386 01 241 12 01 fax: +386 01 241 11 97 E_mail: zzds@ff.uni-lj.si

Domača stran: http://www.zdc.si./index.php/sl/

Naslov: Prešernova ulica 17 SI – 3000 Celje

Kontakt: Tel.: +386 (0)3 42 86 420 Fax: +386 (0)3 42 86 411


Domača stran: http://www.mdloka.si/

Naslov: Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka

Kontakt: info@mdloka.si


Domača stran: http://www.rodoslovje.si/index.php/en/

Naslov: Lipica 7, 4220 Škofja Loka

Kontakt: Tel: +386 4 51 54 261 Fax: +386 1 42 31 848


Domača stran: http://sd18.zrc-sazu.si/

Naslov: p.p. 306 Novi trg 2 SI-1000 Ljubljana

Kontakt: e-pošta: sd18@zrc-sazu.si

Domača stran: http://www.euroclio.eu/new/index.php

Naslov:  Riouwstraat 139, 2585HP,  The Hague

Kontakt: E-mail:  info@euroclio.eu


Domača stran: http://www.drustvo-ucit-zgodovine.si/

Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Kontakt: E-mail: duzs@drustvo-ucit-zgodovine.si


Domača stran ISHA Ljubljana: http://ishaljubljana.weebly.com/

Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Kontakt: E-mail: isha.ljubljana@gmail.com

 

Domača stran ISHA Maribor: http://www.isha-international.org/Section/Maribor

Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Kontakt: E-mail: http://www.isha-international.org/Section/Maribor/contact/1


Portali Arhivi Muzeji Knjižnice Fakultete