Fakultete

Slovenija

Domača stran: http://www.ff.uni-lj.si/

Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Kontakt: http://www.ff.uni-lj.si/1/O-fakulteti/Vizitka.aspx

Oddelek za zgodovino

Oddelek za zgodovino je z delom začel 19. februarja 1920. Od takrat se je postopoma razvijal, tako da je danes na njem devetnajst stalno zaposlenih sodelavcev (asistentov in habilitiranih učiteljev), ki jim pomagajo tudi zunanji sodelavci in lektorji. Na oddelku je trenutno en mladi raziskovalec. V knjižnici so zaposleni trije bibliotekarji. Knjižnica ima okrog 70 000 enot (knjig, atlasov, zemljevidov, videokaset in drugega gradiva).

Domača stran: https://zgodovina.ff.uni-lj.si/

Kontakt: E: info.zgodovina@ff.uni-lj.si T: +386 01 241 1190

Uradne ure tajništva oddelka so vsak dan med 11.00 in 13.00, ob sredah med 11.00 in 15.00 uro.

Domača stran: http://www.ff.um.si/

Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Kontakt: Telefon: +386 2 22 93 840, E-mail: ff@um.si

Oddelek za zgodovino

Študij zgodovine ima v Mariboru sedaj že skoraj polstoletno tradicijo. Začetki Oddelka za zgodovino segajo v leto 1962, ko se je začel študij zgodovine na tedanji Pedagoški akademiji v Mariboru. Omenjeni študij se je nadaljeval tudi v okviru Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Glede na opredelitev znanstveno-raziskovalne discipline se zgodovinopisje uvršča med humanistične vede, zato ne preseneča, da so člani Oddelka za zgodovino ves čas stremeli za tem, da bi študentu, razen ‘klasičnega’ dvopredmetnega pedagoškega študija, omogočili še enopredmetni, nepedagoški študij zgodovine. Slednje se je zgodilo v študijskem letu 2001-2002, ko smo prvič razpisali univerzitetni enopredmetni nepedagoški program Zgodovina.

Domača stran: http://www.ff.um.si/oddelki/zgodovina/

Domača stran: www.fhs.upr.si

Naslov: Titov trg 5, 6000 Koper

Kontakt: Telefon: 05 66 37 740, Fax 05 66 37 742, Email: info@fhs.upr.si

Oddelek za zgodovino

Poslanstvo Oddelka za zgodovino na UP FHŠ je pedagoško delo na dodiplomskem in podiplomskem programu, kjer se upoštevajo vsa zgodovinska obdobja in področja svetovne in evropske zgodovine s posebnim poudarkom na Sredozemlju, obenem pa tudi na specifikah zahodne Slovenije, na prostoru Istre, slovenskega Primorja ter narodno mešanega območja med Slovenijo in Italijo.

Domača stran: http://www.fhs.upr.si/sl/oddelki/oddelek-za-zgodovino

Fakulteta za humanistiko združuje s štirimi akreditiranimi programi (Slovenistika – prva in druga stopnja, Kulturna zgodovina – prva stopnja ter drugostopenjski študij Migracije in medkulturni odnosi) študij klasičnih humanističnih vsebin in aktualnih znanj.

Domača stran: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/

Naslov: Vipavska 13, 5000 Nova Gorica

Kontakt: T: (05) 3315 237 E: info.fh@ung.si

Uradne ure:  Ponedeljek, sreda, petek: 9.00 – 11.00, Torek, četrtek: 13.30 – 15.30

Kulturna zgodovina I. stopnja

Program študente seznanja s temeljnimi vsebinami kulturne zgodovine, zgodovine idej in ideologij ter intelektualnega razvoja.

Povezava: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/studij/1KZ/

Hrvaška

Domača stran: https://www.ffst.unist.hr/

Naslov: Sinjska 2, 21000 Split

Kontakt: tel: 386122, 490280 dekanat@ffst.hr

Oddelek za zgodovino

Domača stran: https://www.ffst.unist.hr/odsjeci/povijest

Naslov: Put iza nove bolnice 10c (Klerikat), 21000 Split

Kontakt:  e-mail: referada.radovanova@ffst.hr telefon: 021/490-150

Domača stran: http://www.unizd.hr/Default.aspx

Naslov: Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar

Kontakt: tel. 023 200 555 Email: info@unizd.hr

Oddelek za zgodovino

Domača stran: http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/povijest&

Kontakt: Tel: +385 (0)23/200-635

Naslov: Ruđera Boškovića 5, 23000 Zadar

Srbija

Domača stran: http://www.f.bg.ac.rs/sr-lat

Naslov: Čikа Ljubinа 18-20, 11000 Beogrаd, Srbijа

Kontakt: Telefon Dekаnаtа: 011 2639-119, E: info@f.bg.ac.rs

Oddelek za zgodovino

Domača stran: http://www.f.bg.ac.rs/sr-lat/istorija#

Kontakt: Telefon:   +381 3206-270 E-poštа:   is@f.bg.ac.rs

Domača stran: http://www.ff.uns.ac.rs/index.html

Naslov: Dr Zorana Đinđića 2, 21000 Novi Sad

Kontakt: E-mail: stsluzba at ff.uns.ac.rs Telefon: +381 21 485 39 74

Oddelek za zgodovino

Domača stran: http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/odseci/fakultet_odseci_istorija.html

Kontakt: e-mail: istorija at ff.uns.ac.rs telefon: 021/458-577, 021/485-3940

Domača stran: http://www.filfak.ni.ac.rs/

Naslov: Cirila in Metoda 2, 18000 Nis

Kontakt: E info@filfak.ni.ac.rs T (018) 514-312

Oddelek za zgodovino

Domača stran: http://www.filfak.ni.ac.rs/organizacija/departmani/istorija

Domača stran: http://fifa.pr.ac.rs/

Naslov: Ul. Filip Višnjić bb, 38220 Kosovska Mitrovica

Kontakt:filozofski_km@yahoo.com 028/425-473

Oddelek za zgodovino

Domača stran: http://fifa.pr.ac.rs/project/katedra-za-istoriju/

Društva Arhivi Muzeji Knjižnice Portali