Zoisova nagrada in Zoisovo priznanje

Nagrade za vrhunske dosežke tudi na področju zgodovine

Letošnjo Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke so prejeli akademik prof. dr. Rajko Bratož, prof. dr. Janez Plavec in prof. dr. Zdravko Kravanja.

Akademik Rajko Bratož, redni profesor Filozofske fakultete v Ljubljani ter vodilni raziskovalec in poznavalec antične zgodovine v slovenskem prostoru in njegovem širšem okolju, jo je dobil za monografijo Med Italijo in Ilirikom: slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki. To skoraj 700 strani obsegajoče delo pomeni višek in zaokrožitev njegovega večdesetletnega raziskovalnega dela.

Zoisova priznanja je letos dobilo pet raziskovalcev: izr. prof. dr. Martin Milanič ga je dobil za pomembne znanstvene dosežke na področju diskretne matematike, doc. dr. Anton Kokalj za pomembne dosežke na področju molekulskega modeliranja kemijkih procesov na površinah kovin, med njimi tudi prof. dr. Egon Pelikan za znanstveno monografijo Tone Kralj in prostor meje: umetnost med katolicizmom, fašizmom in slovenskim iredentizmom, prof. dr. Ines Mandić Mulec ga je dobila za pomembne znanstvenoraziskovalne dosežke na področju mikrobiologije, prof. dr. Gregor Mali pa za pomembne znanstvene dosežke na področju jedrske magnetne resonance materialov.

Čestitke prof. dr. Rajku Bratožu in prof. dr. Egonu Pelikanu s strani ekipe portala Zgodovina.si!

Up Next

Related Posts