Župnijska arhivska dediščina v Mežiški dolini

KDAJ? torek, 20. november 2018, ob 11.00

KJE? Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, Maribor

 

Pokrajinski arhiv Maribor in Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru Vas vabita na predavanje z naslovom Župnijska arhivska dediščina v Mežiški dolini. Predavanje bo v torek, 20. novembra 2018, ob 11. uri, v razstavišču Archivum Pokrajinskega arhiva Maribor.

Predaval bo dr. Vinko SKITEK.

O vsebini:
Arhivsko gradivo župnij dekanijskega urada Dravograd Mežiška dolina obsega več kot 300 arhivskih škatel in zajema obdobje od začetka 15. stoletja naprej. Če k temu prištejemo še ohranjene rokopise na pergamentu, ki ovija razne mlajše knjige in urbarje, potem čas najstarejše ohranjene pisne dediščine premakne nazaj na pozno 12. stoletje. Ohranjeno arhivsko gradivo je shranjeno po župnijskih arhivih in v osnovi razdeljeno na knjižni in spisovni del, pri čemer je slednji mnogo obsežnejši od prvega. Pred sistematičnim popisom arhivsko gradivo pogosto ni bilo deležno potrebne pozornosti in skrbi. To se je po končani ureditvi v letu 2017 izboljšalo, župnijski arhivi so ob tem razkrili veliko kulturnozgodovinsko vrednost za obravnavani prostor.

Vljudno vabljeni!

Up Next

Related Posts