Položaj Romov in Sintov na Slovenskem do druge svetovne vojne: statistični pregledi

KDAJ? četrtek, 18. oktobra 2018, ob 18.00 uri

KJE? Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23, Ljubljana

 

Zgodovinsko društvo Ljubljana in Muzej novejše zgodovine Slovenije Vas vabita na predavanje dr. Andreja PančurjaPoložaj Romov in Sintov na Slovenskem do druge svetovne vojne: statistični pregledi

Predavanje bo v četrtek, 18. oktobra 2018 ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu na Celovški 23 v Ljubljani.

Andrej Pančur je kot raziskovalec zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Leta 2002 je doktoriral na Univerzi v Ljubljani z disertacijo Monetarna politika v Habsburški monarhiji in Slovenci (1848-1914). V naslednjih letih se je posvečal raziskovanju gospodarske in socialne zgodovine na Slovenskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Po letu se je intenzivno ukvarjal z zgodovino Judov na Slovenskem do konca druge svetovne vojne. Leta 2011 je tako izdal monografijo Judovska skupnost v Sloveniji na predvečer holokavsta. V okviru teh raziskav se je ukvarjal tudi z zgodovino Romov in Sintov. Po letu 2011 deluje v infrastrukturnem programu Raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja, kjer je zadolžen za tehnološki razvoj, raziskovalne podatke, digitalne izdaje ter prenos metodologij digitalne humanistike v slovensko raziskovalno okolje.

Predavatelj bo predstavil gospodarski, družbeni in pravni položaj Romov in Sintov na Slovenskem pred drugo svetovno vojno. Najprej bo orisal, kako so državne oblasti v Habsburški monarhiji od sredine druge polovice 19. stoletja v sklopu boja proti ”potepuhom” in ”delomrznežem” poskušale vse bolj omejevati tradicionalne načine preživljanja Romov in Sintov tudi v slovenskih deželah Habsburške monarhije. Poskusi integracije tega sloja prebivalstva v večinsko družbo so se v večini primerov izjalovili, zaradi česar je državna oblast vedno bolj krepila policijski in upravni nadzor. V novi jugoslovanski državi so kontrolni mehanizmi sprva nekoliko popustili, z gospodarsko in socialno krizo v 30. letih 20. stoletja pa se je policijski pregon samo še dodatno okrepil.

Vljudno vabljeni!

Up Next

Related Posts