Revolucionar v Talarju

KDAJ? četrtek 12. oktober 2017, ob 13.00

KJE? Arhiv republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana

 

Vabimo vas na redno mesečno predavanje z naslovom REVOLUCIONAR V TALARJU.

Predavanje bo v četrtek, 12. oktobra 2017, ob 13. uri v prvem nadstropju Arhiva Republike Slovenije na Zvezdarski 1 v Ljubljani.

Predaval bo prof. dr. Janez Juhant.

O vsebini:
Janez Evangelist Krek, rojen 27. novembra 1865, je ena najvidnejših osebnosti slovenske zgodovine: duhovnik, profesor, pisatelj, socialni teoretik in praktik, ljudski tribun, govornik, organizator in politik, “genij širokih mas”. Njegovo vsestransko, krščansko-socialno delovanje je bistveno zaznamovalo katoliško gibanje ob t. i. katoliških shodih med letoma 1892 in 1913 ter drugih dejavnostih vse do Majniške deklaracije leta 1917 in Krekove prerane smrti 8. oktobra 1917. Odločilni dejavnik njegovega “srca v sredini” je njegovo doživljanje stiske slovenskega človeka, kmeta in delavca. Do konca 19. stoletja se je v tujino izselilo okoli dvesto tisoč Slovencev. Krek se je zavedal, da j treba začeti: “Želi bomo mi na jugu samo to, kar si bomo z zavihanimi rokami sami pridelali in priborili.” Temelj je pravičnost: “Delavcem ne delimo miloščine, ampak pravico.”  Na II. slovenskem katoliškem shodu leta 1900 je Krek dejal: “Med ljudi se seli mir, ljudje se med seboj bolje razumejo, prenehala je prenekatera pravda.  Starši vzgajajo svoje otroke v duhu miru in sloge. Razvil se je smisel za svobodo in enakost. Ljudem so se odprla nova obzorja. Slovenci se povezujejo s Hrvati, Čehi in drugimi narodi.” In še: “Katoliška organizacija se je utrdila, kajti katoliška vera nas uči, da se velike reči dosežejo z medsebojno povezavo in trdno organizacijo. Duhovniki moramo iz zakristije, ker je  mnogo ljudi in mnogo človeških razmer, ki se iz zakristije ne vidijo in ne doženejo.” Za Kreka velja, kot pravi M. Veber: “Politik je junak, ki ima trdnost srca, je dorasel vsem propadlim upanjem, nosi gotovost, da se ne bo zlomil.” Krek “vodilna osebnost Katoliške narodne oziroma (Vse)Slovenske ljudske stranke” je vsekakor imel pogum, vero, globino in smer, utemeljeno v krščanskem vodilu: “Zrno mora pasti v zemljo.”

Up Next

Related Posts