Verena Perko: Sirija in Palmira: kulturna dediščina so ljudje (Historični seminar ZRC SAZU, 2015)

Konec poletja nas je pretresla vest o usmrtitvi enega najpomembnejših sirskih arheologov − Khaleda al-Asaada. Vest je prišla skupaj s posnetki uničenja templja Beel Shamin in druge arheološke dediščine v Palmiri. Zakaj nas je tako zelo prizadelo rušenje Palmire, saj se namerna uničevanja kulturne dediščine na Bližnjem vzhodu vrstijo vse od zaostrovanja tamkajšnjih razmer? Zakaj Zahod tako glasno objokuje Palmiro in zakaj je bilo za tarčo izbrano prav to antično mesto? Zakaj je bila Palmira pred dva tisoč leti tako bogata in kulturno izjemno mešana in po čem je vse do pred kratkim slovelo to mesto, ki ga Arabci imenujejo Tadmur? Ali svetovno kulturno dediščino ogrožajo samo vojne ali je nevarno tudi zanemarjanje in propadanje, ki se godi pred našimi očmi?

O predavateljici
Doc dr. Verena Perko je arheologinja, publicistka in pesnica. Doktorat iz rimske arheologije je zagovarjala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, študij muzeologije pa končala z doktoratom pri prof. Tomislavu Šoli na Univerzi v Zagrebu. Zaposlena je bila kot mlada raziskovalka v Mestnem muzeju in na Univerzi v Ljubljani, od leta 1997 pa je kustosinja arheologinja v Gorenjskem muzeju v Kranju. Kot avtorica, muzeološka vodja in svetovalka je sodelovala pri več stalnih in občasnih postavitvah v Kranju, Črnomlju, Tržiču, Ljubljani in Litiji. Verena Perko je docentka za rimsko arheologijo ter sopobudnica in soustanoviteljica doktorskega študija heritologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica številnih diplomskih, magistrskih in doktorskih del ter pobudnica in izvajalka izobraževanj za slovenske muzealce pri Slovenskem muzejskem društvu.

Predavanje je potekalo v okviru Historičnega seminarja ZRC SAZU, v četrtek, 3. decembra 2015, ob 11. uri, v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

Več o Historičnem seminarju tudi na http://hs.zrc-sazu.si

Up Next

Related Posts