Vencelj Perko

Kovinar in politični delavec Vencelj Perko se je rodil na današnji dan pred 111-imi leti na Jesenicah.

Perko, izučen kovinar, je od 1921 delal v kovinski industriji, med drugim tudi v jeseniški železarni. Že zgodaj se je vključil v delavsko Vencelj Perko. Foto: Wikimediagibanje jeseniških železarjev in bil glavni delavski zaupnik ter pobudnik in organizator stavk kovinarjev in gradbincev; od leta 1935 je bil tudi član Komunistične partije.

Kot kandidat na listi kmečko-delavskega gibanja je bil izvoljen za župana občine Javornik-Koroška Bela. Aprila Vencelj Perko v Cankarjevem bataljonu. Foto: Wikimedia1937 je sodeloval na ustanovnem kongresu KPS in bil izvoljen v njen centralni komite. Maja 1941 ga je nemški okupator odpeljal v taborišče Kraut iz katerega je avgusta 1941 pobegnil in vstopil v Cankarjev bataljon, od konca 1941 pa je bil aktivist v novomeškem okrožju. Po vojni pa je delal v državni upravi in gospodarstvu, med drugim je bil tudi direktor tovarn Teol in Lek v Ljubljani. Perko je nosilec Partizanska spomenica 1941.

Up Next

Related Posts