Monografija o starih zemljevidih ozemlja Slovenije

Pri Založbi ZRC je v sozaložništvu z Narodno in univerzitetno knjižnico  izšla knjiga z naslovom “Kartografski zakladi slovenskega ozemlja*”.

Dva avtorja sta raziskovalca Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (dr. Primož Gašperič, dr. Matija Zorn), tretja pa prihaja iz kartografske in slikovne zbirke NUK (dr. Renata Šolar). Monografija prikazuje in opisuje bogastvo zgodovinskih kartografskih upodobitev slovenskega ozemlja. Razdeljena je na besedilni in slikovni del. V besedilnem delu so predstavljeni zgodovina evropske kartografije do konca 19. stoletja, kartografski prikazi slovenskega ozemlja do začetka 20. stoletja ter zemljevidi kot kulturna dediščina. Slikovni del monografije pa prinaša kronološki prikaz pomembnejših zgodovinskih zemljevidov slovenskega ozemlja. Format knjige omogoča odličen prikaz zemljevidov od srede 16. stoletja, ko so nastala prva samostojna kartografska dela današnjega slovenskega ozemlja, do začetka 20. stoletja, ko se kartografija razvije v sodobno vedo.

Več pa na povezavi:
https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1919.

Up Next

Related Posts