Janez Drnovšek

Politik in državnik  Janez Drnovšek, bivši predsednik Slovenije in Jugoslavije, se je rodil na današnji dan v Celju leta 1950. 

Drnovšek z Vladimirjem Putinom leta 2001. Foto: WikimediaDiplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Kot mlad ekonomist se je takoj po opravljeni diplomi leta 1973 zaposlil v podjetju IGM Zagorje in leta 1981 magistriral na temo analize organizacijskega razvoja tipičnega gradbenega podjetja.  Leta 1986 pa je na Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru doktoriral s temo »Mednarodni denarni sklad in Jugoslavija«.

Delal je na jugoslovanskem veleposlaništvu v Kairu, bil direktor Ljubljanske banke v Trbovljah. Leta 1986 je postal slovenski delegat Zbora republik in pokrajin SFRJ; to dolžnost je opravljal do leta 1989, ko je bil izvoljen za člana predsedstva SFRJ.

15. maja 1989 je postal tudi predsednik Predsedstva SFRJ; dolžnost predsednika je opravljal eno leto do 15. maja 1990.

Leta 1989 pa je postal član Zveznega zbora jugoslovanske skupščine. Še istega leta je bil neposredno izvoljen v Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije. Kot kandidat za ta položaj je napisal program v desetih točkah.

Kot predsednik jugoslovanskega Predsedstva je leta 1989 vodil mednarodno srečanje – vrh neuvrščenih držav v Beogradu, predaval na mednarodnih ustanovah in tujih univerzah ter objavil več knjig. Med osamosvajanjem Republike Slovenije, razpadanjem Jugoslavije in na brionski mirovni konferenci leta 1991 je uveljavljal dialog in pogajanja ter tako prispeval k predčasnemu umiku Jugoslovanske armade iz Slovenije.

Leta 1992 je postal predsednik Liberalne demokracije Slovenije, ki je bila pod njegovim vodstvom desetletje največja in najvplivnejša slovenska politična Plebiscit 23. 12. 1990 Foto: Joco Žnidaršič/Delostranka. Istega leta je bil izvoljen za predsednika slovenske vlade; ta položaj je zasedal do leta 2002 z nekajmesečno prekinitvijo v času tako imenovane Bajukove vlade.

Istega leta je bil izvoljen za predsednika Republike Slovenije.

Nastopal je tufi v mednarodni politiki s pobudami za reševanje politične krize na Kosovu, humanitarne krize v Darfurju in drugod. Za drugi predsedniški mandat ni kandidiral, saj se je želel posvetiti civilnodružbenemu »Gibanju za pravičnost in razvoj«, ki ga je ustanovil leta 2006.

30. januarja 2006 je po 14 letih formalno izstopil iz stranke LDS. Kot razlog je navedel, da se želi popolnoma posvetiti novoustanovljenemu civilno-družbenemu Gibanju za pravičnost in razvoj.

Janez Drnovšek in Milan Kučan. Foto: Marjan Zaplatil/DeloJanez Drnovšek je umrl 23. februarja 2008 doma na Zaplani po dolgem boju z rakom.

Vir:

Radio Prvi, Wikimedia

Up Next

Related Posts